बिजया दशमी २०६७ को शुभकामना

सम्पूर्ण नेपालीहरुमा बिजया दशमी २०६७ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।

 

पुरुषहरुलाई दिने आशिर्वाद

आयु द्रोण-सूते; श्रीयम् दशरथे; शत्रु क्षयम् राघवे, ||
ऐश्यर्वम् नहुशे; गतीश्च पवने; मानंच दुर्योधने ||१|| 

सौर्यम् सन्तानवे; बलम् हलधरे; सत्यम् च कुन्ति सूते, ||
बिज्ञानम् बिदुरे; भबतु भवताम्; किर्तिश्च नारायणे: ||२||

महिलाहरुलाई दिने आशिर्वाद

जयन्ती, मङला, काली, भद्रकाली, कपालिनि
दुर्गा, क्षमा, स्वाध, धात्री, नारायणी, नमोस्तुते: ||१||

Advertisements