लोपोन्मुख नेपाल

पहरा थर्काइ बग्ने झरना त यही छ । 
तर खोज्नु नपरोस भोली नेपाल कहाँ छ ।।
Advertisements